Nyhedsbrev januar 2011. 


Venskabsgruppen DK/Gambia

Nyhedsbrev januar 2011.


Kære sponsorer.

Vi vil starte med at ønske et godt nytår og håber I er kommet godt ind id et nye år.


I perioden juli - december 2010:

Der er bla. holdt foredrag, skrevet artikler og holdt udstillinger om vores støtte til bla. landsbybefolkninger i Gambia.

Til Børnetegnings museum v/Hanne Biehl Larsen og til Høng skole, har vi bidraget med tegninger udført af gambianske skolebørn. Børnene havde tegnet hverdagens gøremål i landsbyen, og det er meget forskelligt fra, hvad danske skole/børnehave børn tegner.


Indsamling og sortering af udstyr.

Da vi løbende får doneret skole/hospitalsudstyr, undervisnings materiale, køkkengrej, sportsudstyr, kontorartikler/udstyr, tøj, sengetøj, håndklæder m.m. bruger vi en del tid med at sortere og pakke de ting, der kan bruges i Gambia i forbindelse med vores uddannelse og sundheds støtte.


Opfølgning af sponsorbørn og sponsorfamilie samt container forsendelse fandt sted i november 2010.

Der blev holdt møder med vores lokale komite medlemmer, med forældre til vores sponsorbørn samt sponsorfamilier. Møder med ansatte og leder af Sajuka skolen.

Der blev tid til at besøge nogle af de skoler, hvor vi har sponsorbørn, og der blev udbetalt skolepenge.


En extra tak til de sponsorer, som havde indbetalt extra penge beløb til deres sponsorfamilier. Her havde jeg den store glæde at kunne overraske familierne med hver en sæk ris på 50 kg., dunke med madolie m.m. Måtte køre flere gange, da der var godt læs på den lejede bil.  Stor glæde i de mange fattige familier.


For en sponsor, som støtter en familie, blev der foruden ris og madolie også sørget for at hjælpe den unge kone i familien med at starte egen ”virksomhed”, som består i at lære hende at tage på grøntmarkedet, købe grøntsager og sælge dem i lokalområdet. Det er en stor læringsproces for hende(som aldrig har gået i skole), og hun vil forhåbentlig på længere sigt, være med til at bidrage til familiens fornødenheder.


En anden fik mulighed for at starte sæbeproduktion ved at hjælpe hende økonomisk med at købe olie til sæbefremstilling samt andre  råvarer og brænde til at koge det over.


Én af sponsorbørnene, 15 år, er gravid og måtte forlade skolen. Vi har sørget for, hun kommer til helbreds kontrol på klinik og det sikrer, at hun får fødselsattest til barnet ved fødsel og med efterfølgende prævention, så hun kan fortsætte i skole efter fødsel.

Én anden har fået en gammeldags hånd kødhakkemaskine og jordnødder, så hun kan sælge jordnød pulver til madlavningen. Hjælper med til næringsrig kost.


Én anden sponsor ville hjælpe sin sponsorfamilie med et mindre kylling projekt, så dette blev organiseret og kyllinger blev indkøbt.


Opfølgning af tidligere doneret geder og her var der kid forøgelse i den nærmeste fremtid og måske er det allerede sket.

For at sikre gederne, blev der købt et par sække cement, så ejeren kan lave et skur til dem.Opfølgning af container forsendelse fra juni 2010


WYCE skolen i Madina Salaam havde modtaget udstyret fra den 20 ft. Container vi havde afsendt. Her mødtes vi - blev vist rundt på skolen og på centret og kunne konstatere at alle tingene, vi havde sendt, var taget i brug dels på skolen, på centret, på skolens klinik og af mange i landsbyen. Her afholdt vi nogle frugtbare møder, med relevante repræsentanter fra bla. skolen,  de ansatte,  landsby høvdingen, landsbyens sports kommitte var mødt op,  og mange af landsbyens sportsudøvere - fodbold hold var mødt op for at udvise deres taknemlighed og takke for støtten til dem, som bestod af sportstøj, drikkeflasker, fodbolde, fodboldstøvler og t-shirt.


Det var en god oplevelse og vi havde hjemmefra sørget for at medsende kasser med ”flidspræmier”, som iflg aftale med Mr. Keith Walker, UK, som har startet skolen  , at disse erkendtligheder skulle overrækkes til de 3 personer, som har gjort et stort arbejde for skolen og ydet et extra indsats i forbindelse med container modtagelse.

Stor glæde og overraskelse fra de 3 personer, som også fik lejlighed til at overrække mindre præmier til 2 ansatte, som efter deres skøn fortjente en lille erkendtlighed.


Opfølgning på vores vandbrønd projektet i Sambuyan Village.

Et uanmeldt besøg ved den vandbrønd vi donerede og overrakte til landsbykvinderne i marts 2010 blev foretaget. Det var en dejlig oplevelse at se kvinderne stå og pumpe vand fra brønden, og at de havde passet godt på den. De havde udvidet den cement platform man står på, når de pumper vand op. Bananpalmerne som blev plantet, gror fint.


Møde med landsby høvdingen og landsby folk i en anden del af landsbyen Island, for evt. endnu et rent drikkevands projekt.

Rent drikkevand er fremtiden til sundhed, og da vi kunne konstatere, at der var taget vare på den første brønd, vi har doneret, og da vi har flere penge til rådighed , blev vi enige om at donere endnu en vandbrønd med håndpumpe til denne del af landsbyen.


Brøndgraveren og hans folk var gået i gang inden jeg rejste derfra og der er nu gravet de 20 mtr. ned og vandfilter er placeret og vandpumpen er på vej til Gambia med en anden dansk organisations container forsendelse, som skulle være fremme sidst i januar. Her tager smeden fra Skagen ansvaret for, at den bliver monteret, som den tidligere brønd.


Det er nu tid til at indbetale skolepenge for jeres sponsorbørns skolegang  for perioden januar – juni 2011 . Det vil være rart, hvis I vil være så venlige at indbetale beløbet senest den 15. marts enten på medsendte girokort eller Danske Bank reg. Nr. 4180 konto nr. 1400355.


Tak til alle som har indbetalt extra beløb dels til sponsorbørnene og til kvindeprojektet ”Rent drikkevand til gavn for landsby kvinder i Gambia”


Med venlig hilsen


Kylle Jensen         tlf. 2615 7122


STØTTE TIL AFRIKA    > Støtte


    > Projekter


    > Auktion indbragte 60.000,-


    > Rent drikkevand 2010


INFO TIL MEDLEMMER    > Nyhedsbrev Januar 2011


    > Nyhedsbrev Januar 2010


    > Billeder


    > DCDA i pressen

OM DCDA    > Foreningen


    > Bliv sponsor


    > Om Gambia


    > Mellemfolkeligt Samvirke


    > En dag i Afrika